Gezamenlijke kerkdienst van Protestants Ameland

10 december 2023
09:30
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Eric Brinkman gaat voor