Gezamenlijke kerkdienst van Protestants Ameland

25 december 2023
09:30
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen gaat voor

kerstfeest