Gezamenlijke kerkdienst van Protestants Ameland

24 december 2023
21:00
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen gaat voor

Kerstnachtdienst