Gezamenlijke kerkdienst van Protestants Ameland

24 december 2023
10:00
kerkdienst
Herenwegkerk Hollum
ds. Erik te Loo gaat voor
Bijzonderheden: Klavertje 5. Het collectedoel deze week is Klavertje 5. Klavertje 5 wordt gedragen door Federatie DGA, Holwerd-Blije-Ternaard, Hallum en Stiens. Het is een thuiszorgproject in Nagyajta, Roemenië, wat ongeveer 80 hulpbehoevende ouderen ondersteunt. Dit ongeacht kerkelijke achtergrond. Door al uw hulp kunnen al jarenlang twee thuiszorgwerksters deze ouderen bijstaan. Uw bijdrage maakt het mogelijk om gebruiks- en verbruiksartikelen ter beschikking te stellen. Thuis- en ouderenzorg staat in Roemenië in de kinderschoenen, zonder uw hulp kan het anders soms zelfs gebeuren dat ouderen onverzorgd achterblijven. Uw hulp om deze ouderen verder te helpen is heel erg nodig. Mogen we wederom op uw hulp rekenen !! Dank u wel. In Nagyajta zegt men “Isten Aldjon (God zegene je). Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen deze belangrijke collecte ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Fed DG Ameland o.v.v. Klavertje 5