Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

26 november 2023
11:00
kerkdienst
Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen gaat voor
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag, Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we terug op de twaalf maanden die achter ons liggen en herdenken we hen die uit onze kring ontvallen zijn.

COLLECTEDOEL

STICHTING ONTWIKKELINGSWERK THEO KIEWIET

De collecte voor deze week is voor Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet. De stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet streeft naar een stabiele en duurzame wereld waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de natuur. Ze wil hieraan werken door het opzetten van kleinschalige projecten in vier dorpen in India, Nepal en Kenia. De educatieprojecten geven garantie op onderwijs en basis levensbehoeften voor moeders met kinderen in nood. Er wordt gezondheidszorg verleend, er worden scholen gebouwd, bedrijfjes opgezet, er is een biogas- en een koeienproject en er worden waterputten geslagen. Er worden microcredieten verleend en vrouwengroepen krijgen ‘zelfredzaamheidshulp’

Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen

deze belangrijke collecte ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor

Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Fed DG Ameland o.v.v. Kiewiet

Wilt u voor uw bijdrage gebruik maken een smartphone dan kunt u uw bijdrage via deze

QR-code doneren.