Kerkdienst 06-08-2023

6 augustus 2023
09:30
Herenwegkerk Hollum
ds. Afke Boezewinkel gaat voor
Thema: Liefde vermenigvuldigt zich wanneer ze wordt gedeeld
Liturgie: https://portal.dezaligezalm.nl/read/626/28436
Bijzonderheden: Ook uitzending op Youtube kanaal van Protestants Ameland, link onderaan de pagina.

       

Collectedoel

Collecte Diaconie Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland.

Collecte a.s. zondag is voor uw Diaconie Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland.,

Diaconie Federatie DGA heeft, als u hopelijk bekend is, de afgelopen periode de collectes primair bestemd voor derden, zijnde de kwetsbare groepen dan wel personen. Om onze, zeker ook binnen onze eigen gemeente, diaconale activiteiten te kunnen voortzetten, is de collecte deze keer voor uw Diaconie. Uw giften worden uitsluitend gebruikt voor de werken binnen onze gemeente. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift, waardoor we velen kunnen bemoedigen.

Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen

deze belangrijke collecte ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor

Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Fed DG Ameland o.v.v. Diaconie                                   

Uitzending op Youtube: https://youtube.com/live/r38axyLfDNk?feature=share