Gezamenlijke kerkdienst van Protestants Ameland

7 januari 2024
10:00
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Adri Terlouw gaat voor