Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

8 oktober 2023
09:30
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas gaat voor
Thema: Op verhaal
Bijzonderheden: Pioniersweekend