Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

19 november 2023
10:00
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Paul Wansink gaat voor