Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

12 november 2023
10:45
kerkdienst
Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen gaat voor