Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

5 november 2023
10:00
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Harrie Strubbe gaat voor