Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

22 oktober 2023
10:00
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Adri Terlouw gaat voor
Thema: Ga mee
Bijzonderheden: Startzondag