Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

3 december 2023
10:00
Herenwegkerk Hollum
ds. Wiske Beuker gaat voor
Bijzonderheden: 1e Advent + Avondmaal