Gezamenlijke kerkdienst Protestants Ameland

26 november 2023
09:30
kerkdienst
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas gaat voor
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag